Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning og årsberetning samt godkendelse af årsrapporten
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen
5. Valg af suppleanter
6. Valg af revisor
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være Bie’s Bryghus ApS i hænde senest 19. februar, 2016.